juridische-dienstverlening

Slogan van je site

Juridische blogs

In het dagelijks leven heeft iedereen regelmatig te maken met contracten van uiteenlopende strekking. Een goed contract voorkomt veel onduidelijkheid, geschillen en dus kosten. Een belangrijke voorwaarde bij zaken doen is vertrouwen. Afspraken correct en duidelijk vast leggen is naast vertrouwen belangrijk. Als er in de onderhandelingsfase niet goed duidelijk wordt wat iedereen precies wilt afspreken, dan worden de afspraken regelmatig niet juist nageleefd. Vaak zien we ook dat het wel duidelijk is wat men wil afspreken, maar dat het niet helder wordt vastgelegd waardoor er onenigheid ontstaat.  Het ondernemingsrecht wordt vaak opgesplitst in rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht. Het vennootschapsrecht gaat louter over de besloten vennootschap en de nv. Het rechtspersonenrecht gaat over veel meer en gaat over alle rechtspersonen. Om ervoor te zorgen dat dit onderdeel van het recht voor jou zo duidelijk mogelijk wordt, lees je in dit segment verschillende artikelen over het ondernemingsrecht. Het is namelijk zo dat er veel wat men normaal onder ondernemingsrecht zit, eigenlijk helemaal geen ondernemingsrecht is. Tegelijkertijd is het zo dat meerdere onderwerpen juist wel onder het ondernemingsrecht vallen, terwijl men vaak juist denkt van niet.

Juristen Amsterdam

Overeenkomsten

Om van een rechtsgeldig contract te kunnen spreken, moet er voor een groot aantal soorten contracten worden voldaan aan in de wet opgenomen regels. Een deel van deze bepalingen zijn bedoeld voor het geval dat de partijen daar niets over hebben afgesproken. De bepalingen vullen dan de leegtes in het contract. Ook zijn er ook bepalingen waar je je aan moet houden. Dan spreken we van dingend recht. Bijvoorbeeld de regels over minimumloon. 

Juridische technologie

Juridische diensten

Om een werknemer te kunnen ontslaan, moet je eerst een ontslagbrief van het UWV krijgen. In de ontslagbrief staat de reden van het ontslag en hoe de verdere afwikkeling zal gebeuren. Als je deze brief verkregen hebt, is het jouw verantwoordelijkheid als werkgever om je werknemers schriftelijk van de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst op de hoogte te brengen en hen een opzeggingstermijn van een maand of een vervangende vergoeding te geven.